Tel. 93 756 11 75
Contacte     Notícies      rss

L’avi “Formiga” amb el matxo

Carregant un cedre.

Viver Forestal.

Empresa familiar J. Famadas

L’empresa familiar J. Famadas es dedica a l’aprofitament forestal dels boscos de forma contínua des de ja fa més de 100 anys. El document escrit més antic que conservem és un albarà de l’any 1903. Es tracta doncs, de la quarta generació d’una família dedicada íntegrament al bosc.

L’activitat principal portada a terme durant aquests anys ha estat la compra de fustes i llenyes a peu de bosc.

L’empresa ha anat evolucionant amb els anys i adaptant-se a les situacions de mercat. Cada vegada més la nostra dedicació es destina a la realització de treballs forestals, tant silvícoles de millora com tallades per a obra civil.

El tracte amb els nostres clients ha permès relacions que s’han allargat durant més de tres generacions, essent un motiu de satisfacció per a nosaltres i una garantia pels nostres clients.