Tel. 93 756 11 75
Contacte     Notícies      rss
El Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal (PTGMF) és un document d’ordenació forestal creat per la Generalitat en la seva llei 6/1988, del 30 de març. En ell s’organitzen en el temps i l’espai totes les actuacions que es pretenen dur a terme en la finca (forestacions, treballs de millora, tallades, rompudes, etc).

Avantatges del Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal

  • Important disminució en l’impost de successió de la finca.
  • Increment en el percentatge de les subvencions i augment de la prioritat en el seu atorgament.
  • Racionalització de l’aprofitament forestal de la finca.
  • Ordenació de tota la documentació referida a la finca, des de les escriptures fins al cadastre.
  • Elaboració d’un mapa detallat de la finca, amb els límits clarament establerts, camins, tipus de vegetació, etc.
  • Estudi de l’estat actual de la massa forestal.

Amb l’elaboració d’un Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal, el propietari sap on és la seva finca i els seus límits, millora la seva explotació i obté importants beneficis econòmics, fiscals i administratius. Passos que segueix l’elaboració del Pla Tècnic.
Tot comença amb una trobada entre un tècnic del Gabinet J. Famadas i el propietari de la finca, i una visita a aquesta; així sabrem quines son les motivacions i objectius del propietari, i les característiques i possibilitats que ens ofereix la finca.
Un cop decidida la redacció del PTGMF, primer es realitza la feina sobre el terreny (amidaments, inventaris, etc.) per posteriorment redactar-lo. Quan aquest hagi estat validat per el propietari, nosaltres ens encarregarem de totes les gestions administratives perquè el Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal sigui aprovat per el Centre de la Propietat Forestal.

Notícies d’Ordenació forestal

Sorry, no posts matched your criteria.

Totes les notícies