Tel. 93 756 11 75
Contacte     Notícies      rss
El Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal (PTGMF) és un document d’ordenació forestal creat per la Generalitat en la seva llei 6/1988, del 30 de març. En ell s’organitzen en el temps i l’espai totes les actuacions que es pretenen dur a terme en la finca (forestacions, treballs de millora, tallades, rompudes, etc).

Avantatges del Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal

  • Important disminució en l’impost de successió de la finca.
  • Increment en el percentatge de les subvencions i augment de la prioritat en el seu atorgament.
  • Racionalització de l’aprofitament forestal de la finca.
  • Ordenació de tota la documentació referida a la finca, des de les escriptures fins al cadastre.
  • Elaboració d’un mapa detallat de la finca, amb els límits clarament establerts, camins, tipus de vegetació, etc.
  • Estudi de l’estat actual de la massa forestal.

Amb l’elaboració d’un Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal, el propietari sap on és la seva finca i els seus límits, millora la seva explotació i obté importants beneficis econòmics, fiscals i administratius. Passos que segueix l’elaboració del Pla Tècnic.
Tot comença amb una trobada entre un tècnic del Gabinet J. Famadas i el propietari de la finca, i una visita a aquesta; així sabrem quines son les motivacions i objectius del propietari, i les característiques i possibilitats que ens ofereix la finca.
Un cop decidida la redacció del PTGMF, primer es realitza la feina sobre el terreny (amidaments, inventaris, etc.) per posteriorment redactar-lo. Quan aquest hagi estat validat per el propietari, nosaltres ens encarregarem de totes les gestions administratives perquè el Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal sigui aprovat per el Centre de la Propietat Forestal.

Notícies d’Ordenació forestal

DARRERA ACLARIDA DE MILLORA A CAN TERRADES DEL MOLÍ

DARRERA ACLARIDA DE MILLORA A CAN TERRADES DEL MOLÍ

17 novembre, 2021

A l’any 2001 vam redactar el PTGMF a la finca, amb el número 1293. Va ser revisat al 2011. La pineda de pi bord fou plantada els anys 50 del segle passat. Gràcies a l’Institut Cartogràfic de Catalunya, amb l’ortofoto de l’any 1946 es compro... Llegir més

ENTREVISTA CATFOREST A LA REVISTA SILVICULTURA NÚM. 81

ENTREVISTA CATFOREST A LA REVISTA SILVICULTURA NÚM. 81

15 setembre, 2020

Per llegir l’entrevista complerta podeu fer clic al següent enllaç: - Entrevista Josep Famadas CATFOREST Per llegir el número 81 sencer de la revista Silvicultura, la revista tècnica del Centre de la Propietat Forestal, podeu fer clic al se... Llegir més

PARTICIPEM A LA 42a FIRA DE L’ARBRE I DEL MEDI AMBIENT

PARTICIPEM A LA 42a FIRA DE L’ARBRE I DEL MEDI AMBIENT

13 març, 2020

JFAMADAS S.L.U hem participat a la 42a fira de l’Arbre i el medi ambient que s’ha realitzat el passat 7 i 8 de març al Parc Central de Mataró. Vam tenir l’ocasió de comptar amb un expositor on instal•lar el nostre equip d’estellat CASE IH 2... Llegir més

Totes les notícies