Tel. 93 756 11 75
Contacte     Notícies      rss

Rompuda a Can Pau Brut

Rompuda a Can Pau Brut S’aprova la rompuda de 2,20 ha de bosc a Can Pau Brut (Argentona). Per aquest expedient clagué realitzar un Pla de Conservació de Sòls. Actualment s’està tramitant a l’ajuntament una adaptació topogràfica del terreny per a millorar les condicions culturals dels futurs camps.

Rompuda del bosc dels Rucs del Corredor

Rompuda del bosc dels Rucs del Corredor S’aprova la rompuda de 1,79 ha de bosc a Cal Rei de Canyamars (Dosrius). Es tracta d’una zona d’antigues feixes, ara ocupades per bosc consolidat, que es transformaran a camps per als coneguts Rucs del Corredor (www.rucsdelcorredor.com). Durant el setembre de 2007 es portaran a terme els treballs per a tenir

Tallada de vegetació per al TGV

Tallada de vegetació per al TGV Executem la tallada de vegetació i eliminació de restes d’un altre tram de la línia del Tren d'Alta Velocitat. Concretament el tram Montornès-La Roca, adjudicat a l’empresa ALDESA CONSTRUCCIONES.