TALLADA FINAL EN DUES FASES A CAN NICOLAU

Realitzem la tallada final de pi blanc en dues fases a la finca de Can Nicolau (Cardedeu). Aquest tractament silvícola consisteix en realitzar una aclarida de la pineda de pi blanc de manera que el regenerat de l’alzinar, que és molt abundant, pugui progressar i créixer d’una manera més alliberada.
Amb aquesta tallada, ajudem a la evolució natural del bosc a progressar cap a una massa mixta de pi, alzina i roure. Si no actuem a temps, els pins perden vitalitat i les quercines queden estancades en el seu creixement.