OBERTURA DE LES FRANGES DE PROTECCIÓ D’INCENDIS DE LES URBANITZACIONS ROCA DE LA NAO-SUPERMARESME I LA CORNISA A SANT ANDREU DE LLAVANERES

A Sant Andreu de Llavaneres executem 13,8 hectàrees de les franges perimetrals de baixa combustibilitat de les urbanitzacions de la Roca de la Nao-Supermaresme i La Cornisa, per millorar la seguretat de les persones, habitatges i infraestructures, i disminuir el risc de propagació d’un incendi i complir amb la Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció d’incendis forestals en urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana.
Els objectius de les actuacions forestals que duem a terme són:
– Reduir el risc de propagació d’un incendi forestal a l’interior de la urbanització
– Reduir el risc de propagació d’un incendi forestal urbà cap a l’exterior de la urbanització
– Facilitar l’accés dels equips d’extinció a tot el perímetre de la urbanització
– Facilitar l’accés de la maquinària per a l’execució del tractament de vegetació en la franja perimetral i el seu posterior manteniment