NOVA GRUA FORESTAL PFANZELT MODEL 7185 SUBVENCIONADA PELS AJUTS A LA GESTIÓ FORESTAL SOSTENIBLE RESOLUCIÓ ARP/1411/2020

La nova grua forestal PFANZELT Model 7185, treballant a St. Jaume de Treià. Aquesta finca va
patir un incendi forestal el juny de 2021 cremant un total de 13,51 ha, on actualment estem
realitzant els treballs de regeneració post-incendi del bosc.

Aquesta grua s’ha adquirit amb la subvenció dels Ajuts per a la Gestió Forestal Sostenible,
Resolució ARP/1411/2020, de 10 de juny, Operació 08.06.02 d’Inversió per a la transformació i
comercialització dels recursos forestals, cofinançats amb el Fons Europeu Agrícola de
Desenvolupament Rural (FEADER) en un percentatge del 43%, i pel Departament d’Agricultura
Ramaderia Pesca i Alimentació (DARPA) del 57%.