FEINES DE MILLORA FORESTAL A LES FINQUES DE CAN BOQUET I LES GINESTERES (APFSLC)

Estem realitzant els treballs promoguts per l’Associació de Propietaris Forestals de la Serralada Litoral Central (APFSLC), corresponents a les actuacions de millora forestal per a la prevenció d’incendis i la restauració forestals a les finques de Can Boquet i Les Ginesteres, situades al terme municipal de Vilassar de Dalt i Premià de Dalt.
Aquestes actuacions consisteixen en realitzar l’aclarida de millora de pi pinyer i la tallada sanitària per a la disminució de la càrrega de combustible en zones estratègiques per a la prevenció d’incendis forestals.
Els objectius d’aquestes aclarides de millora són els següents:
– Reduir l’excés de densitat de les zones forestals amb masses de pi pinyoner i alzina
– Millorar l’estabilitat de la massa forestal
– Afavorir el creixement en alçada i en diàmetre dels pins i alzines seleccionats
– Incidir positivament en la prevenció d’incendis amb la reducció de combustible vegetal i la creació de discontinuïtats horitzontals i verticals
– Potenciar la Biodiversitat