ESTELLA CERTIFICADA DBOSQ J.FAMADAS

A J.FAMADAS estem compromesos des del primer dia en oferir una estella de qualitat, per això, som l’empresa més antiga amb estella certificada DBOSQ des de l’inici de la creació del segell al 2013.

Aquest certificat ens permet comercialitzar l’estella tal i com diu el Reial Decret 818/2018, de juliol, sobre mesures per a la reducció de les emissions nacionals de determinats contaminants atmosfèrics: “Els biocombustibles sòlids que es comercialitzin per a ser utilitzats com a combustible en calderes d’ús no industrial, hauran d’identificar la seva classe de qualitat i les especificacions, segons allò establert en les normes UNE-EN ISO 17225, en funció de la tipologia del biocombustible sòlid”

La nostra estella es sotmet a 4 proves anuals per part dels laboratoris del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC), on es comproven les característiques físiques i químiques de l’estella i el percentatge d’humitat, la granulometria, el poder calorífic, el percentatge de contingut de cendres… Per tal que siguin característiques que compleixin la Norma UNE-EN ISO 17225-4.

L’estella que comercialitzem es classifica com a granulometria P45S, en base humida igual o inferior al 30% i de qualitat A2.