DARRERA ACLARIDA DE MILLORA A CAN TERRADES DEL MOLÍ

A l’any 2001 vam redactar el PTGMF a la finca, amb el número 1293. Va ser revisat al 2011.

La pineda de pi bord fou plantada els anys 50 del segle passat. Gràcies a l’Institut Cartogràfic de Catalunya, amb l’ortofoto de l’any 1946 es comprova que el bosc actual en seu moment era una vinya.

Des de l’any 2017 s’ha realitzat per fases l’aclarida de millora a la pineda de pi bord (Pinus halepensis) prevista en el PTGMF per l’any 2011. Les condicions de mercat no han acompanyat a realitzar-la en el moment planificat. Durant aquest temps l’alzinar s’ha establert amb força, essent dominant en les vessants de torrents.

Es preveu executar la tallada final de pi blanc d’aquí uns 15-20 anys, quan l’actual regenerat natural d’alzina tingui una cobertura total. Tot i que tècnicament era possible realitzar ja una tallada final no es va creure oportú portar-la a terme donat l’alt impacte paisatgístic que hagués ocasionat.

Amb el tractament de restes, s’ha fet una selecció de tanys i poda de formació a alzinar.

El producte obtingut s’ha destinat un 25% a fusta de serra i el 75% restant a biomassa.