CONTINUEN ELS TREBALLS DE LLUITA CONTRA EL TOMICUS AL MARESME

Com els dos darrers anys, col•laborem amb les Associacions de Propietaris Forestals en l’execució dels treballs en les finques afectades pel Tomicus. Ja hem iniciat els treballs de l’expedient 2019 als municipis d’Argentona, Dosrius i Sant Vicenç de Montalt. També tenim previst actuar, de moment, a Arenys de Mar.

Realitzem una aclarida de millora intensa del pi pinyer per tal d’afavorir el regenerat d’alzina ja existent. A l’hora vigoritzem els peus de pi pinyer restants, al disminuir la seva competència. La fusta sortint es destina en un 75 % a biomassa, mentre que el troncs rectes i de bon diàmetre s’aprofiten per a fusta de serra.

Tant l’estella resultant com la fusta es comercialitzen amb un destí final inferior als 50 km, pel que es poden considerar que aquests productes són Km 0, amb molt baixa petjada de carboni.

Amb aquestes actuacions es potencia la regeneració i augment de la biodiversitat dels boscos, provocant un rejoveniment, diversificant les masses de pi i afavorint la transformació a boscos mixtes de pi, alzina i altres espècies. Es redueix el risc d’incendi forestal provocat per la presència d’arbres morts i secs a la vegada que augmenta la seva resistència i resiliència.