AUTO-CARREGADOR JOHN DEERE 1110D

A J Famadas hem adquirit un auto-carregador John Deere 1110D de 140 CV per tal de poder augmentar el rendiment a l’hora de desemboscar la fusta del bosc.

L’auto-carregador és essencial per a l’apilat de la biomassa i la classificació de la fusta de roll apte per a serra.

El rendiment a bosc del JD 1110D és molt superior al que aconseguim amb l’altre equip de desembosc, el Pfanzlet 2390 amb el remolc forestal Kesla. Per contra, el JD 1110D està limitat per la velocitat de circulació. El Pfanzlet el destinem a treballs amb poca quantitat de producte a manipular mentre el gran gruix de treballs el realitza l’auto-carregador.