ADQUISICIÓ DE CONTENIDOR PER ESTELLA FORESTAL AMB SISTEMA DE DESCÀRREGA PNEUMÀTICA

El 6 de febrer de 2020 es va atorgar la sol•licitud dels ajuts a la gestió forestal sostenible en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 (ORDRE ARP/93/2018, de 19 de juny) per un contenidor per estella forestal amb sistema de descàrrega pneumàtica. L’import subvencionat l’aporta el DARPA amb un 57% i el FEADER un 43%.
Amb aquesta adquisició, podem carregar fins a 37 m3 d’estella per viatge, i realitzar la descàrrega de l’estella a una velocitat de fins a 200kg/min, gràcies al motor auxiliar de 4 cilindres amb potència de 74 CV.